top of page

יישוב סכסוכים - משפט שיתופי וטיפולי (קרני פרלמן)

ספר מקיף וייחודי העוסק מנקודת ראות רחבה בתחום ניהול סכסוכים ויישובם. 
מציג את תנועת יישוב סכסוכים הולם (ה-ADR) ותנועת תורת המשפט הטיפולי (ה-TJ), 
סוקר קשת של הליכים וערכאות שיפוט לבירור סכסוכים, לרבות הליך הגישור, ובתי משפט פותרי בעיות.
מחדש ומפרט את תפקידיו של השופט כמיישב סכסוכים ומבאר את מהותן של שפיטה הסדרית ושפיטה טיפולית. עוסק בשינוי המתחולל בתוכני תפקידו של עורך הדין ומוצעים בו כלים לייצוג לקוחות בהליך גישור. 
משלב בהצלחה דיון בהיבטים תיאורטיים עם כלים מעשיים וסוקר התפתחויות ורפורמות במשפט הישראלי. רלבנטי ומעשיר לכל מי שיש לו עניין באתגר של יישוב סכסוכים.

"הספר שבפנינו הוא חשוב ומעשיר מבחינת כל מי שמעורב בהליך המשפטי מצדדיו השונים –
שופטים, עורכי דין, מגשרים בוררים ואחרים, ולמעשה מבחינת כל מי שיש לו עניין באתגר של יישוב סכסוכים, שהוא לא רק אתגר משפטי, אלא בראש ובראשונה אתגר אנושי". 
 
הקדמה, פרופ' דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון

bottom of page